Truckkort B3

Vad är en B3-truck? 

Truckkort B3 är en viktig certifiering för dig som vill hantera skjutstativtruckar. Skjutstativtruckar är en typ av truck som är speciellt utformad för att kunna hantera laster på höga höjder i lager och distributionscentraler. Dessa truckar används ofta för att placera och plocka varor på hyllor som kan vara flera meter höga. 

Vem behöver ett Truckkort B3? 

Ett truckkort B3 är nödvändigt för alla som avser att arbeta med skjutstativtruckar. Arbetsgivare inom logistik, lagerhållning och distribution ställer ofta krav på denna certifiering för att säkerställa att deras anställda har rätt kompetens för att hantera utrustningen på ett säkert sätt. Med rätt utbildning och certifiering minskas risken för olyckor och skador i arbetsmiljön. 

Vad ingår i Truckbrödernas Truckkort-utbildning? 

Utbildningen för truckkort omfattar både teoretiska och praktiska moment. 

Den teoretiska delen inkluderar: 

  • Grundläggande kunskaper om skjutstativtruckar och deras funktioner. 
  • Säkerhetsföreskrifter och regler för hantering av skjutstativtruckar. 
  • Ergonomi och arbetsmiljö för att förebygga skador. 

Den praktiska delen fokuserar på att ge deltagarna hands-on erfarenhet under övervakning av erfarna instruktörer. Deltagarna lär sig att: 

  • Hantera och manövrera skjutstativtruckar. 
  • Utföra daglig tillsyn och underhåll av truckar. 
  • Placera och plocka varor på höga höjder på ett säkert sätt. 

Vem kan ta truckkort B3? 

För att kunna ansöka om truckkort B3 måste du vara minst 18 år. Det är också viktigt att du har god fysisk och är beredd att arbeta i en ibland hektisk och krävande arbetsmiljö. 

Hur lång tid tar det att få ett truckkort B3? 

Utbildningens längd varierar, men vanligtvis tar en kurs för truckkort B3 två dagar att genomföra. 

 

Boka din truckutbildning idag!

Boka din utbildning för att ta truckkort

1. Välj PLATS där du vill utbildas
2. Välj UTBILDNING 
3. Välj DATUM & TID
4. Fyll i DINA UPPGIFTER

Rulla till toppen