Truckkort B2

Vad är Truckkort B2? 

Truckkort B2 är en behörighet som krävs för att köra höglyftande åkstaplare. Dessa truckar används ofta inom industrier och lager där tunga laster hanteras. Att ha ett truckkort B2 visar att föraren har den kunskap och kompetens som krävs för att hantera dessa stora maskiner på ett säkert och effektivt sätt. 

Varför behövs truckkort B2? 

Att inneha ett truckkort B2 är nödvändigt för att garantera att föraren kan hantera stora höglyftande åkstaplare på ett säkert och effektivt sätt. Detta minskar risken för arbetsplatsolyckor och skador på både personal och material. Dessutom är många arbetsgivare inom lager och industriella sektorer krav på att deras anställda ska ha denna typ av certifiering.

Vad ingår i utbildningen? 

Utbildningen för truckkort B2 omfattar både teoretiska och praktiska moment. Den teoretiska delen inkluderar: 

  • Grundläggande säkerhetsföreskrifter. 
  • Riskhantering och förebyggande av olyckor. 
  • Kunskap om olika typer av truckar och deras användningsområden. 

Den praktiska delen fokuserar på att ge deltagarna hands-on erfarenhet under övervakning av erfarna instruktörer. Deltagarna lär sig att: 

  • Hantera och manövrera höglyftande åkstaplare. 
  • Utföra daglig tillsyn och underhåll av truckar. 
  • Lasta och lossa gods på ett säkert sätt. 

Vem kan ta truckkort B2? 

Alla som har fyllt 18 år och har ett giltigt körkort kan ansöka om att ta truckkort B2. Det är viktigt att ha god fysik och att kunna arbeta i ett ofta hektiskt och krävande arbetsmiljö. 

Hur lång tid tar det att få ett truckkort B2? 

Utbildningens längd kan variera, men en typisk kurs för truckkort B2 tar 2 dagar. 

Boka din truckutbildning idag!

Boka din utbildning för att ta truckkort

1. Välj PLATS där du vill utbildas
2. Välj UTBILDNING 
3. Välj DATUM & TID
4. Fyll i DINA UPPGIFTER

Rulla till toppen