Truckkort B1

Vad är ett truckkort B1? 

Ett truckkort B1 är en certifiering som krävs för att köra motviktstruckar upp till 10 ton. Motviktstruckar är vanligt förekommande inom lager och industri där tunga laster behöver hanteras effektivt och säkert. 

Varför behövs truckkort B1? 

Att ha ett truckkort B1 är en förutsättning för att lagligt få köra motviktstruckar. Certifieringen säkerställer att föraren har den nödvändiga kunskapen och kompetensen för att hantera trucken på ett säkert sätt, vilket minskar risken för olyckor och skador på arbetsplatsen. 

Utbildningens innehåll 

En utbildning för truckkort B1 täcker både teoretiska och praktiska moment. Kursen innehåller bland annat: 

Teori: 

  • Arbetsmiljö och säkerhet 
  • Truckens konstruktion och funktion 
  • Hantering av farligt gods 

Praktik: 

  • Manövrering av trucken 
  • Lastning och lossning 
  • Underhåll och kontroll 

Kursens Längd och Kostnad 

Utbildningens längd varierar, men den brukar pågå mellan 2-5 dagar beroende på förkunskaper och intensitet. Kostnaden för en truckutbildning B1 kan variera, men ligger oftast mellan 2500 och 4000 kronor. 

Vem kan ta Truckkort B1? 

För att ta truckkort B1 måste du vara minst 18 år och ha tillräcklig fysik för att kunna hantera en truck på ett säkert sätt. Ingen tidigare erfarenhet krävs, men grundläggande kunskaper i svenska är fördelaktiga för att förstå teoridelen. 

Fördelar med truckkort B1 

Att inneha ett truckkort B1 ger flera fördelar: 

  • Ökad anställningsbarhet: Många arbetsgivare inom logistik och industri kräver att anställda har ett giltigt truckkort. 
  • Bättre säkerhet: Utbildningen minskar risken för arbetsplatsolyckor. 
  • Effektivare arbetsflöde: Med rätt utbildning kan arbetsmoment utföras snabbare och mer effektivt. 

 

Boka din truckutbildning idag!

Boka din utbildning för att ta truckkort

1. Välj PLATS där du vill utbildas
2. Välj UTBILDNING 
3. Välj DATUM & TID
4. Fyll i DINA UPPGIFTER

Rulla till toppen