Truckkort B5

Truckkort B5 smalgångstruckar 

Truckkort B5 är en specifik behörighet som krävs för att köra smalgångstruckar, även kända som höglyftande smalgångstruckar. Dessa truckar används främst i lager- och distributionsmiljöer där utrymmet mellan hyllorna är begränsat. De är designade för att arbeta i mycket smala gångar, vilket möjliggör maximal lagringskapacitet och effektiv hantering av varor på höga höjder. 

Vad är Truckkort B5? 

Truckkort B5 certifierar att operatören har kompetens att hantera smalgångstruckar. Dessa truckar är specialiserade för att navigera och arbeta i smala utrymmen och nå höga lyfthöjder, vilket gör dem idealiska för lager med tätt placerade hyllor. 

Smalgångstruckar 

Smalgångstruckar är designade för att arbeta i mycket smala gångar, vilket möjliggör maximal lagringskapacitet och effektiv hantering av varor på höga höjder. Smalgångstruckar är höglyftande när de kan nå över 10 meters höjd. De är ofta utrustade med funktioner som roterande gafflar och avancerade säkerhetssystem, vilket möjliggör exakt positionering av pallarna och säker hantering på höga nivåer. 

Användningsområden för smalgångstruckar 

  • Logistikcenter: Maximera lagringsutrymmet och hantera varor effektivt. 
  • Distributionslager: Snabb och säker förflyttning av varor till höga hyllor. 
  • Produktionsanläggningar: Förflyttning av material inom trånga och höga lagringsområden. 

Tekniska specifikationer 

  • Lyfthöjd: Kan ofta nå över 10 meter. 
  • Smalt chassi: Designade för att kunna köra i gångar mellan 1,5 och 2 meter breda. 
  • Roterande gafflar: Möjliggör lyft och sänkning av last utan att vrida hela trucken. 
  • Stabilitet och säkerhet: Utrustade med avancerade säkerhetssystem. 

Utbildning och krav 

För att erhålla ett truckkort B5 måste en operatör genomgå utbildning som omfattar både teori och praktik. 

  1. Teoretisk del: Regler, lagar, säkerhetsföreskrifter, truckens konstruktion och funktion samt riskbedömning. 
  2. Praktisk del: Träning i att hantera smalgångstruck, inklusive lyfttekniker och säker körning i smala gångar. 

Efter godkänd utbildning och tester erhåller operatören ett truckkort B5. 

Fördelarna med Truckkort B5 

Att ha ett truckkort B5 ökar möjligheterna inom logistik- och distributionssektorn. Det visar på en förmåga att hantera specifika trucktyper som krävs för effektivt materialflöde, vilket gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. För arbetsgivare innebär det en trygghet i att deras operationer utförs säkert och effektivt. 

 

Boka din truckutbildning idag!

Boka din utbildning för att ta truckkort

1. Välj PLATS där du vill utbildas
2. Välj UTBILDNING 
3. Välj DATUM & TID
4. Fyll i DINA UPPGIFTER

Rulla till toppen