TLP10

Truckbröderna är stolta över att våra utbildningar alltid följer TLP10-riktlinjer. Men vad är egentligen TLP10, och varför är den så viktig inom truckindustrin?

Bakgrund till TLP10:

TLP10, eller Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter, har sitt ursprung i det ökande behovet av ökad säkerhet och kompetens bland truckförare i Sverige. Truckar är en oumbärlig arbetsmaskin som används inom en mångfald branscher, men tyvärr är olyckor med truckar en av de vanligaste arbetsplatsolyckorna. 

TLP10 skapades som ett resultat av ett samarbete mellan flera ledande organisationer, inklusive Svenskt Näringsliv, LO, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och Maskinleverantörerna. Målet med TLP10 är att ge alla truckförare i Sverige en gemensam grundutbildning som rustar dem med kunskaper och färdigheter som krävs för säkert arbete. 

Innehåll i TLP10-utbildningen:

TLP10-utbildningen är omfattande och täcker alla aspekter av säker och effektiv hantering av lastbilsluckor. Den inkluderar teoretisk undervisning om säkerhetsstandarder, praktisk träning på lastbilsluckor och betoning på riskhantering. TLP10 är en omfattande utbildning som täcker flera kritiska områden inom truckkörning. Det generella innehållet i en TLP10-utbildningen är följande:

Boka din truckutbildning idag!

Truckmodeller som omfattas av TLP10:

TLP10 omfattar ett brett utbud av truckar. Varje trucktyp har specifika kunskaps- och färdighetsmål som är utformade för att säkerställa att truckförarna har nödvändig kompetens för att arbeta säkert med respektive trucktyp. Här är en översikt över de olika typerna av truckar som omfattas av TLP10: 

A-truckar: 

 • Låglyftande plocktruck (föraren lyfts ≤ 1,2 m) 
 • Ledstaplare med eller utan åkplatta 
 • Låglyftande åktruck med plats för stående eller sittande förare (lyfthöjd ≤ 0,2 m) 
 • Låglyftare med eller utan åkplatta (lyfthöjd ≤ 0,2 m) 

B-truckar: 

 • Motviktstruck 
 • Höglyftande åkstaplare med plats för stående eller sittande förare 
 • Skjutstativtruck 
 • Höglyftande plocktruck (lyfthöjd ≥ 1,2 m) 
 • Smalgångstruck 

C-truckar: 

 • Arbetsutrustningar när de används med gaffelarmar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag 
 • Containertruck 
 • Timmertruck 
 • Sidlastare 
 • Grensletruck 
 • Teleskoplastare när de används med gaffelarmar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag 

D-truckar: 

 • Drag-/flaktruck 
 • Terminaldragtruck 

TLP10 en grundpelare för våra truckutbildningar

TLP10 som branschstandard:

TLP10 fungerar som en branschstandard och används av många arbetsgivare som grund för truckutbildningar. Genom TLP10-utbildningen ökar truckförare sin kompetens och säkerhet, vilket i sin tur minskar risken för olyckor och skador inom industrin. 

Betydelsen av rätt utbildning:

Det är ingen överdrift att säga att rätt utbildning är avgörande för truckförare. Felaktig hantering av truckar kan leda till allvarliga olyckor och skador. Därför är det av högsta vikt att varje truckförare genomgår den nödvändiga TLP10-utbildningen för att minimera riskerna och maximera effektiviteten. 

Skillnaden mellan TLP10 och TLP2:

Den generella skillnaden mellan TLP10 och den tidigare TLP2-standarden. Medan TLP2 fokuserade på allmänna aspekter av truckkörning, går TLP10 djupare in på specifika krav och färdigheter som krävs vid hantering av lastbilsluckor. 

Här på truckbröderna är samtliga av vår utbildningar TLP10 klassade:

Våra truckutbildningar omfattar en till två dagar beroende på om man utbildar sig inom. Vi utbildar alla för truck A eller A+B+D och Truck kategori C erbjuds endast till företag. Dagarna delas upp med en teoridel och en praktisk del, vi erbjuder även möjlighet till att studera på distans.  

Du kan boka din TLP10-certifierad utbildning nedan, eller kontakta oss för yttligare information.

Boka din utbildning för att ta truckkort

1. Välj PLATS där du vill utbildas
2. Välj UTBILDNING 
3. Välj DATUM & TID
4. Fyll i DINA UPPGIFTER

Rulla till toppen