Övriga Utbildningar

Truckbröderna kan nu erbjuda Truckkort C & D, kran, travers, lift och fallskyddsutbildningar. Våra utbildningar anpassas efter era behov, kontakta oss för information om pris och tillgänglighet.

Truckkort C & D

Alla utbildningar hos oss hålls av legitimerade instruktörer och följer TLP10. Utbildningslängden kan variera beroende på förkunskap men tar normalt mellan 2-3 dagar. Dagarna delas upp på en praktisk- och en teoretisk del.

Liftutbildningar

Alla utbildningar sker utav legitimerad instruktör och enligt arbetsmiljöverkets läroplan. Våra liftutbildningar tar en dag. Vi erbjuder även möjlighet till att studera på distans. Kontakta oss för mer info. 

Kranutbildningar

Kranutbildningen motsvarar kranarna A-F. Alla utbildningar sker utav legitimerad instruktör och enligt arbetsmiljöverkets läroplan. Kranutbildningen omfattar cirka en till två dagar med en dag teori samt en dag praktik. Beroende på förkunskaper. Vi erbjuder även möjlighet till att studera på distans. Kontakta oss för mer info.

Fallskyddsutbildningar

Vid arbete på över två meters höjd måste företaget ha utbildad personal inom fallskydd. Våra duktiga instruktörer utbildar och utfärdar nödvändiga certifikat. Våra fallskydds-utbildningar tar en dag.

Intresseanmälan