Allmänna Köpvillkor

RKB Utbildningar i Sverige AB
Orgnr.559205-0354

Adress
Lars-pettravägen 32
702 31 Örebro

Köpvillkor för privatpersoner
Truckbröderna följer Svensk lag och alla köp av privatpersoner genom Truckbröderna regleras av Konsumentköplagen. De köp som genomförs på distans regleras även av Distansavtalslagen.

Ångerrätt
I enlighet med Distansavtalslagen har du som privatperson rätt till 14 dagars ångerrätt. Detta gäller alla våra utbildningar under förutsättning att de inte är påbörjade.

GDPR
Information om personuppgifter

Varför och hur behandlas dina personuppgifter

Din personuppgifter behandlas hos Truckbröderna för att kunna administrera, genomföra och registerföra dina utbildningar.

För att din utbildning skall dokumenteras på rätt sätt och sparas inför framtiden är det viktigt att vi får in korrekta och uppdaterade uppgifter. Dina kontaktuppgifter kan användas vid genomförande av ytterligare utbildningar eller vid information som rör dina genomförda utbildningar hos Truckbröderna. När utbildningen är genomförd sparas uppgifterna i Truckbröderna utbildningsregister. Syftet med detta är att du skall kunna begära ut ett nytt utbildningsbevis i framtiden.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda hos Truckbröderna som behöver informationen i sin yrkesutövning t.ex. medarbetare på vår kundtjänst eller instruktörer. Truckbröderna lämnar aldrig ut personuppgifter till utomstående eller andra företag.

Har du frågor om vilka personuppgifter som behandlas kan du vända dig till Truckbrödernas kundtjänst. Du har även möjlighet att begära ett registerutdrag.

Dina rättigheter

Om något blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen av dem. och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är dock viktigt att förstå att radering är permanent och att borttappade utbildningsbevis i så fall inte kan återskapas eller beställas vid senare tillfälle. Borttappat utbildningsbevis med raderade uppgifter kan således leda till att man kan behöva göra om utbildningen helt eller delvis.

Du har rätt att klaga till datainspektionen

Om du anser att Truckbröderna har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandlingen av sådana uppgifter, kan du vända dig till datainspektionen med klagomål.